Laboratuvar Tetkik

İzmir Alsancak Veteriner Kliniğinde anlaşmalı laboratuvarlarımız ile hematolojik, biyokimyasal, dermatolojik testler ve diğer testler başarı ile sonuçlandırılıp yorumlanmaktadır.


HEMATOLOJİK TESTLER: Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda, tam kan sayımı, teşhis ve tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.


BİYOKİMYASAL TESTLER: Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir.


DERİ MUAYENESİ: Deri hastalıkları en sık karşılaşılan ve çözümlenmesi en zor olgular arasında yer almaktadır. Çok çeşitli nedenleri olan deri problemleri, benzer belirtiler gösterdiğinden dolayı karıştırılma ihtimalleri yüksektir. Bunu engelleyebilmek için tecrübe kadar laboratuvar testlerinden de yardım almak gereklidir. Deri kazıntıları ve alınan numunelerin mikroskobik muayenesi ile mantar ve bakteriyolojik ekimler ve deri biyopsilerinin patolojik incelemesi büyük önem taşımaktadır.