Yoğun Bakım

Sevimli dostlarımızın bazı hastalık durumlarında tıpkı insanlarda olduğu gibi hospitalize (yataklı tedavi) edilmeleri gerekebilmektedir.Kliniğimizdeki yoğun bakım ünitemiz krom nikel boxlarda her hasta için ayrı bir bölüm oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.


Yoğun bakımdaki dostlarımızın ziyaret saatleri haftanın 6 günü boyunca 11:00 – 19:00 saatleri arasındadır.


Yoğun Bakımda Neler Yapılır?

- Yatan hastalarımızın günde en az 4-6 kez solunum frekansı, vücut ısısı, nabız, kapillar dolum zamanı, iştah durumu, idrar ve dışkı miktar ve şekilleri gibi fizyolojik verileri kontrol edilir, kontrol muayeneleri yapılır ve kayıt altına alınır. Bu sayede hastanın durumundaki değişimler kısa sürede kontrol altına alınabilir.

- Uygulama zamanı uzun süren, evde veya serbest alanda uygulanması mümkün olmayan damar içi sıvı ve ilaç tedavisi yoğun bakım ünitesinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilir ve sürekli kontrolü sağlanmış olur.

- Cerrahi operasyonların öncesinde (preoperatif dönem) dostlarımız operasyona hazırlanır ve gerekli ön tedavileri gerçekleştirilir. Cerrahi operasyonlardan sonra da reanimasyon ( anesteziden çıkma) safhaları sıkı takibe alınır ve operasyon sonrası dönemde de (postoperatif dönem) gerekli tedavileri gerçekleştirilir. Postoperatif dönem de hastanın hemen taburcu olmaması operasyon sonrası gerekli tedavinin( pansuman, ilaç vs)günlük zamanlarında, eksiksiz biçimde yapılmasını sağlar.