Dişi kedilerde kızgınlık dönemi ve kısırlaştırma

DİŞİ KEDİLERDE ÖSTRUS (KIZGINLIK)

Evde yaşayan dişi kediler pubertasa girdikten ( ergenlik) sonra sokaktaki akrabalarının aksine sadece bahar ve yaz aylarında değil, yıl boyu belirli aralıklarla, sıkça çiftleşme eğilimi (kızgınlık) gösterirler. Bunun nedeni ev ortamındaki yapay ısı ve ışık kaynakları, iyi ve dengeli beslenmenin üreme fizyolojisi üzerine etkileridir. Kısırlaştırılmamış bir dişi kedi, kızgınlık dönemi boyunca sürekli ajitasyon gösterir ve yüksek sesle bağırarak çevredeki erkeklere yerini belli etmeye çalışır. - Çoğunlukla evden kaçma, yüksekten düşme vakaları bu dönemlerde görülür.


RİSKLER

Bu dönemde evden kaçan bir dişi kedi, eğer trafikten ve diğer tehlikelerden korunabilirse erkek kedilerle defalarca çiftleşecek, cinsel yolla ve ısırıkla bulaşan ölümcül hastalıkları göz ardı etsek bile eve dönüş yolunu bulabilirse size rahminde yeni misafirlerle gelecektir.


TEKRAR EDEN RİSKLER

Bu riskler, kedinizin gebeliği bittikten kısa bir süre sonra tekrar onu bekliyor olacaktır. - Tekrar eden doğumlar kedinizin hayatından ve enerjisinden çalıyor olacaktır.


KIZGINLIKTA KULLANILAN İLAÇLAR

Veteriner pratikte kızgınlığı baskılayan bir takım hormon preparatları kullanılmasına rağmen bu ilaçların sürekli kullanımı da bir takım jinekolojik hastalıklara yol açmaktadır.


KISIRLAŞTIRILMAYAN DİŞİ KEDİLER

Müdahale edilmeyen ve sürekli tekrar eden kızgınlıklar da yine operasyon gerektiren ve hayati risk taşıyan bazı onkolojik ve jinekolojik hastalıklara( piyometra, endometritis , meme bezi tümörleri) neden olabilmektedir.


DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

  • BİR KERE ANNELİĞİ TATSIN

        Sanılanın aksine hayvanlarda annelik güdüsü tamamen hormonların denetimi altındadır ve doğumu takip eden sütten kesilme döneminden kısa bir süre         sonra bu hormonal denetim ortadan kalkar hatta anne yavrular ergenliğe girdikten sonra kendi yavrularıyla bile çiftleşebilir.

  • KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU ÇOK RİSKLİ BİR OPERASYONDUR.

        Bilindiği gibi kısırlaştırma operasyonu genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Bu operasyonlardaki tek risk her operasyon için standart olan         anestezi riskidir. Veteriner cerrahide kısırlaştırılmama sonucu sıklıkla karşılaşılan meme bezi tümörü, pyometra (rahim hastalığı) gibi hayatı tehdit eden         hastalıklarda, tedavi amaçlı uygulanan birçok operasyona kıyasla, kısırlaştırma operasyonunun riski çok az derecededir. Anestezi riskini en aza         indirgeyebilmek için operasyon öncesi detaylı muayene en önemli unsuru oluşturmaktadır.

  • KISIRLAŞTIRILAN HAYVANLAR ÇOK KİLO ALIR

        Kısırlaştırma sonrası oluşan sakin mizaç sonucu kedi ve köpeklerde aşırı hareketliliğin sonlanmasına rağmen kilo almalarındaki birincil neden bu         değildir. Enerji gereksinimlerine uygun, kısırlaştırma sonrası profesyonel diyetlerle beslenen kedi ve köpeklerde obezite görülmemektedir.